Model: 97926
DDR - M BL  15 Invigning av Nationella minnesplatsen i Buchenwald, Block
Stämplat Block Michel BL 15