DDR - M 2254-2255, 2257-2258 Trafikmuséet i Dresden, 4 ol ** | Nord-Filateli HB
    Artikel nr: 165278
DDR - M 2254-2255, 2257-2258 Trafikmuséet i Dresden, 4 ol **
Postfriska frimärken