Model: 172978
Danzig - M   65 Handelsfartyg, 40 Pf stpl 25.7.21
Stämplat frimärke Michel nr 65