Model: 126784
Danmark - FDC 1974-10-09 - UPU 100 år - Fåglar - Brevduva, 1 kpl Adressat
FDC med Facit 604