Model: 123593
Danmark - F  409 Danska fyrväsendet 400 år, 1 kpl stpl
Facit nr 409 stämplat