Model: 158278
Danmark - F  278-280 (H1-H3) Dybbøl Mølle, 4-blocksserie kpl **
Komplett postfrisk serie i fyrblock, Facit nr 278-280 fyrblock H1 - H3