Czeslaw Slania 100 år miniark (1 frimärke à 100 kr) | Nord-Filateli HB