Model: 142824
Chile - M 2139 Sport - Ministerium för Sport & Hälsa 100 år - Gymnastik, 1 kpl **
Postfriskt frimärke Michel 2139