Model: 57691
Bulgarien - Världspostföreningen UPU 75 år, märke kpl *
Fastsättarrest frimärke Michel 708