Model: 167414
British Antarctic Ter. - M   78-83 Kungl. Geografiska Sällskapet 150 år, 6 kpl **
Komplett postfrisk serie Michel nr 78-83