Model: 90966
Brasilien - M  892 Ungdomssportspel, 1 kpl*
Komplett ostämplad utgåva med mycket liten fastsättarrest/spår, Michel nr 892