Model: 90252
Brasilien - M  884 Sport - Sportspelen för kvinnor 1955 - Gymnastik, 1 kpl **
Postfriskt frimärke Michel 884