Brasilien - M 2321-2322 Konst och seder hos urbefolkningen, 2 kpl ** | Nord-Filateli HB