Model: 101235
Brasilien - M 2219-2220 Entomologiska sällskapet 50 år, insekter 2 kpl **
Komplett postfrisk serie Michel nr 2219-2220