Brasilien - M 163-170 Personligheter bla Aristides Lobo, 8 olika stpl | Nord-Filateli HB