Model: 129130
Bosnien-Hercegovina - FDC 2002-09-14 - Bergsbestigning i B&H 110 år, 1 kpl
FDC med Michel 277