Model: 144321 M
Bophuthatswana - M    2 C x Stamdjur - Vildsvin i Kolobeng-Stammen, 2 C **
Postfriskt frimärke Michel 2 C x