Model: 124383
Benin - M BL  44 Nässelfjäril, block stpl
Michel nr BL 44 stämplat