Model: 102014
Benin - M  905-910 Preussiska uniformer 1740, 6 kpl stpl
Komplett stämplad serie Michel 905-910