Model: 49701
Belgien - Världsflyktingåret 1959-60, fint Block **
Postfriskt Block Michel BL 26