Model: 82018
Azorerna - M BL   9 Europa CEPT 1988 Transport och kommunikation, Block **
Postfriskt Block Michel BL 9