Model: 82021
Azorerna - M BL  14 Europa CEPT 1994 Upptäckter, Block **
Postfriskt Block Michel BL 14