Model: 96791
Australien - M  714 Öppnandet av nya Högstadomstolens byggnad, märke kpl **
Postfriskt frimärke Michel 714