Model: 165151
Australien - M  262 Egen förvaltning i Nya Sydwales 100 år, 1 kpl **
Komplett postfrisk utgåva Michel 262