Model: 153412
Ascension - M BL  10 Vulkaner, block **
Postfriskt block Michel nr BL 100