Model: 169932
Antigua & Barbuda - M 1537, 1540, 1542-1543 OS i Barcelona 1992, " Archie Comic Publications"  50 år, 4 ol */**
Michel nr 1537 med liten defekt i gummeringen (n ästan postfriskt) Övriga frimärken Michel nr 1540, 1542-1543 postfriska.