Model: 95614
Andorra Sp - M  226-227 Europa CEPT 1992 Amerika upptäckt 500 år, serie 2 kpl **
Postfrisk serie Michel 226-227