Andorra Fr - M P 9 Lösenmärke, påtryck på Frankrike, 1 C * | Nord-Filateli HB