Model: 81378
Andorra Fr - M P   21-22, 25-26, 29 Vetekärvar - Portomärken, serie 5 olika **
Postfrisk serie Michel 21-22, 25-26, 29