Model: 158174
 
Alderney - M   54 Bilder från Alderney, Island Hall, 1 kpl **
Komplett postfrisk utgåva Michel nr 54