Model: 151014
Albanien - M  967-922 Industribyggnader, påtryck nya valörer, 6 kpl **
Komplett postfrisk serie Michel nr 967-922