Model: 155170
Albanien - M  104-110 Störtandet av Fan Noli-regeringen, 7 kpl *
Komplett ostämplad serie med fastsättare, Michel nr 104-110