Model: 170908
F   50 Provisorier påtryck på ringtyp, 10 på 12 öre blå stpl
Categories