Model: 163478
F   33 Nära prakt STOCKHOLM SÖD. 1.11.1881
Categories