Model: 159159
F  275 på kort från Idrottsmagasinet, Norrtälje, stpl NORRTÄLJE LBR A 11.3.49  (B/U)