F 248Av Nära prakt LYCKSELE 30.3.36 Vit framhov | Nord-Filateli HB