Model: 161799
F  199 Välcentrerat prakt STOCKHOLM 1  25.7.24
Stämplat frimärke Facit nr 199
Categories