Nord-Filateli HB

Porto

Porto debiteras med 18:- upp till 100 gram (vid vikt 50 - 100 gram frankerar vi med rabattfrimärke).

Vid vikt över 100 gram och vid rekommenderad försändelse debiteras porto enligt Postens prislista.

Beställningar för mer än 1.000 kr sänds alltid som rekommenderat brev om ej annat överenskommits.